Kaip iš minuso pliusą ištraukti

Autorius nežinomas (tiksliau neatskleistas), šios eilės buvo padeklamuotos per 2012 metų KTU Fundamentaliųjų Mokslų Fakulteto diplomų įteikimo šventę, kaip dalis studentų atstovybės sveikinamojo žodžio.

Aš tiek daug kartų ir tiek daug valandų galvojau,
Kad matematikos gyvenime aš nenaudosiu,
Bet pirmą kart nubausta namų mokyklos suole sudėjau pyktį, skausmą
Ir traukiu šaknį iš tikėjimo, vilties ir noro.
Kiek kartų buvo man kartota, sutraukt panašiuosius narius nebus man sunku,
Kiek kartų buvo man kartota, padauginti ir tai aš galiu,
Bet kaip iš minuso pliusą ištraukti, kai nelyginiai dūžiai širdies,
Kaip ištraukti vieną vienintelį teigiamą ženklą,
Jeigu x ne mano lygties,
O kaip man meilę atskliausti,
O skliaustuose man uždaryti nervus,
Kiek laimės ir pykčio procentų
Šį kartą gausiu išsinešt į namus.

Why?

Why? When I was young I have seen a cartoon about a table game where you have to roll a dice, then you get a hint and you are teleported into other world. Into the wilderness, a world filled with dangers. And the heroes had to solve the question with reference to a hint. And I do not remember the details, but once there was an episode, when they were hunted by a mad scientist who had a huge and powerful computer in his lab. And when one of the heroes typed into computer “why?” and pushed “Execute”, computer exploded and the question of the game was solved. But this is just for background.
So, why we always ask why? And again, I asked “why we…”…This word or question, I think is one of the most important and difficult. I bet that if we count each question that we ask, question “why?” would be the most frequent. And we get question “Why?” Are we curious? Are we knowledge-hungry? Is this our fate, destiny or purpose? Or simply we are stupid? I think, all of them are the right answer. I know what you want to know. You want to know WHY all of them are the right answer. And the answer is simply. Everyone is a little bit curious, a little bit knowledge-hungry, a little bit fatalist or believes in something and everyone is a little bit stupid. You will not agree with me? Then I will ask WHY?